Đóng

Dự án

Đường tỉnh 208

06/01/2021

Tên dự ánĐƯỜNG TỈNH 208, TỪ THỊ TRẤN ĐÔNG KHÊ (HUYỆN THẠCH AN) – XÃ CÁCH LINH, TRIỆU ẨU (HUYỆN PHỤC HÒA) – XÃ AN LẠC, THỊ TRẤN THANH NHẬT, XÃ ĐỨC QUANG (HUYỆN HẠ LANG) – XÃ CHÍ VIỄN (HUYỆN TRÙNG KHÁNH), TỈNH CAO BẰNG
Gói thầu số 12Xây lắp công trình giai đoạn 01: Đường tỉnh 208, từ thị trấn Đông Khê (huyện Thạch An) – xã Cách Linh, Triệu Ẩu (huyện Phục Hòa) – xã An Lạc, thị trấn Thanh Nhật, xã Đức Quang (huyện Hạ Lang) – xã Chí Viễn (huyện Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng
Địa điểmHuyện Thạch An, Phục Hòa, Hạ Lang tỉnh Cao Bằng
Quy môCông trình giao thông cấp IV miền núi – Nhóm dư án nhóm B
Giá trị hợp đồng672 tỷ đồng. (Hợp đồng số 01/HĐXL ngày 11/01/2018)
Trạng tháiĐã hoàn thành