Đóng

Giải thưởng

Giải thưởng

MỘT SỐ GIẢI THƯỞNG THÀNH TÍCH VÀ DANH HIỆU TIÊU BIỂU

Cúp Bông Hồng Vàng Việt Nam năm 2008, 2009, 2013, 2016

Bằng khen và Cúp Biểu dương Doanh nhân văn hóa – Nữ tướng thời bình

Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ

Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2016

Biểu dương Doanh nghiệp văn hóa thời kỳ hội nhập 2016

Chứng nhận Bông hồng vàng Á Đông 2018

Huân chương lao động Hạng 3 do Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam khen tặng

Và nhiều giải thưởng, bằng khen khác…