Đóng

Tin tức

PAG – Một cực tăng trưởng của tỉnh Bạc Liêu

06/01/2021

PAG sẽ đóng góp một phần cho tăng trưởng của tỉnh Bạc Liêu với các dự án quy mô lớn của mình.