Phòng trưng bày của chúng tôi

Thông tin liên lạc

[ our portfolio ]

Some of Our Works
and Case Studies for Clients

Nhà máy điện gió Hòa Bình 2
Tuyến ống cấp nước thô từ hồ Dầu Tiếng về TP.HCM
Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình
Tuyến đường bộ nối 2 tỉnh Thái Bình – Hà Nam
Nhà máy điện gió Hòa Bình 2
Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 – Giai đoạn 2
Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 – Giai đoạn 1
Nâng cấp tuyến đường bộ nối 2 tỉnh Phú Yên – Gia Lai