Phòng trưng bày của chúng tôi

Thông tin liên lạc

Tên DỰ ÁN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG NỐI TỪ CẦU LẠNG AM ĐẾN CẦU NHÂN MỤC, HUYỆN VĨNH BẢO
Địa điểm
Huyện Vĩnh Bảo, Thành Phố Hải Phòng
Giá trị hợp đồng
697 tỷ đồng. (Hợp đồng số 11/2017/HĐXL ngày 21/09/2017)
Gói thầu xây lắp số 06
Xây lắp tuyến đường từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục
Quy mô
Công trình giao thông, cấp II – Nhóm dự án nhóm B
Trạng thái
Đã hoàn thành