Phòng trưng bày của chúng tôi

Thông tin liên lạc

Tên DỰ ÁN
DỰ ÁN NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG BỘ NỐI HAI TỈNH PHÚ YÊN VÀ GIA LAI, ĐOẠN TRÊN ĐỊA PHẬN TỈNH PHÚ YÊN
Địa điểm
Huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
Giá trị hợp đồng
Tổng mức đầu tư 4.662 tỷ đồng
Mục tiêu đầu tư
Tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai là tuyến đường giao thông quan trọng giúp tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của hai tỉnh nói riêng, khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ nói chung
Quy mô
Công trình giao thông cấp III miền núi – nhóm A, vận tốc thiết kế 60km/h, chiều dài trên 62km.
Trạng thái
Đã hoàn thành giai đoạn 1