Phòng trưng bày của chúng tôi

Thông tin liên lạc

Tên DỰ ÁN
TUYẾN ĐƯỜNG BỘ VEN BIỂN TỈNH THÁI BÌNH
Địa điểm
Huyện Tiền Hải, Thái Thụy tỉnh Thái Bình
Giá trị hợp đồng
Tổng mức đầu tư 3.872 tỷ đồng.
Mục tiêu đầu tư
Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình nhằm kết nối hành lang giao thông ven biển Bắc Bộ, mở rộng quỹ đất cho đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên biển, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương có tuyến đường đi qua, tạo thuận lợi trong xử lý tình huống cứu hộ, cứu nạn và ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh khu vực ven biển.
Quy mô
Dự án nhóm A, cấp III đồng bằng vận tốc thiết kế 80km/h
Trạng thái
Đang xây dựng