Phòng trưng bày của chúng tôi

Thông tin liên lạc

Tên DỰ ÁN
Đầu tư xây dựng Tuyến ống cấp nước thô từ hồ Dầu Tiếng tỉnh Tây Ninh về Thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm
Tỉnh Tây Ninh, Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước.
Giá trị hợp đồng
14.000 tỷ đồng.
Mục tiêu đầu tư
Dự án sẽ khai thác nước thô từ hồ Dầu tiếng với công suất đủ cung cấp cho các nhà máy nước Tân Hiệp và Kênh Đông theo quy hoạch. Tổng công suất là 1.350.000 m3/ngđ tương đương 15.63m3/s.
Quy mô
Công trình nhóm A, cấp I
Trạng thái
Chuẩn bị đầu tư