Phòng trưng bày của chúng tôi

Thông tin liên lạc

Lễ khởi công nhà diều hành dự án Điện gió Hòa Bình 1

Lễ khởi công Nhà điều hành dự án Điện Gió Hòa Bình 1!

Dự kiến nhà điều hành sẽ hoàn thành sau 4 tháng thi công.

Nhà thầu Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Song Ngọc sẽ triển khai hạng mục này.

Chúc các anh về đích đúng tiến độ.