Phòng trưng bày của chúng tôi

Thông tin liên lạc

PAG và Phà Rừng Shipyart chính thức khởi động lễ cắt tôn đóng Pông Tông 10.000 Tấn ES.PT01

11/07/2020 PAG và Phà Rừng Shipyart chính thức khởi động lễ cắt tôn đóng Pông Tông 10.000 Tấn ES.PT01
06/01/2021

Hôm nay 11/07/2020, PAG và Phà Rừng Shipyart chính thức khởi động lễ cắt tôn đóng Pông Tông 10.000 Tấn ES.PT01.

Pông Tông chuyên dụng cho ngành điện gió tại Việt Nam.